ورودنشانی : خیابان سپهبد قرنی - خیابان شهید کلانتری - ساختمان 76 - طبقه 5 - بنیاد خیریه کودکان اتیسم
تلفن : 88923232 - 88935955 - 88909313